Výpočet roční spotřeby energie

Typ organizace

Roční limit v GJ

Organizační složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace

1500

Fyzické a právnické osoby

35000

Zadávání hodnot ukončete stiskem klávesy TAB.

Roční spotřeba energie

Vstupy paliv a energie

Jednotka

Výhřevnost
GJ/jednotku
*

Množství

Přepočet na GJ

Elektřina

tis. kWh

3.6

Zemní plyn

tis. m³

34.05

Nákup tepla

GJ

1.0

Ostatní paliva a energie

Hnědé uhlí

t

Černé uhlí

t

Koks

t

Jiná pevná paliva

t

Těžký topný olej

t

Lehký topný olej

t

Nafta

t

Jiná kapalná paliva

t

Jiná plynná paliva

tis. m³

Celková spotřeba energie a paliv

GJ

Závěr:
Organizace podrobit své hospodářství (a budovy) energetickému auditu dle zákona 406/2000 Sb.

* Návod k vyplnění tabulky: Pohyb po tabulce klávesami Tab-další políčko, Shift+Tab-předchozí políčko.
Uveďte celkové roční hodnoty spotřeby z faktur za dodávku paliv a energie. Výhřevnost zadejte nejlépe také podle údajů na fakturách, nebo použijte přibližné hodnoty. Tyto hodnoty jsou zejména u tuhých paliv orientační a pohybují se asi v tomto rozmezí podle dodavatele:
- Černá uhlí tříděná 21,0 až 28,0 GJ/t
- Černá uhlí prachová 14,7 až 15,9 GJ/t
- Hnědá uhlí tříděná 13,4 až 18,9
- Hnědá uhlí prachová 12,6 až 16,8

Výhřevnost elektřiny,zemní plynu, tepla nakoupeného se nezadává a použijí se hodnoty z vyhl.213/2001

Napište nám : havlat@energetickyaudit-cz.cz